ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สถิติผู้มารับบริการ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
245
23 พ.ย. 2561
12 ประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
29 ก.ย. 2560
13 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
436
03 ธ.ค. 2555
14 ประชาสัมพันธ์งบเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
452
03 ธ.ค. 2555
15 ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่าย 1 ตค 54 -30 กย.55 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
03 ธ.ค. 2555
16 คำแถลงนโยบายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
464
30 พ.ย. 2555
17 แผนอัตรากำลังพลังงานจ้าง 4 ปี ปีงบประมาณ 2556-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
28 ก.ย. 2555
18 รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
07 ก.ย. 2555
19 รายงานรายรับรายจ่ายเดือน กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
06 ส.ค. 2555
20 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 2/2555 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
29 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2