ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนของ อบต.ยะรม
  รายละเอียด : อบต.ยะรมได้ประกาศให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในกระบวนงานต่างๆ จำนวน 11 กระบวนงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 333 คน