ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552
  รายละเอียด : ด้วย สภา อบต.ยะรมได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม อบต.ยะรม เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักปลัด อบต.ยะรม (ชั้น2)หรือทางหมายเลข 0-7323-4211, 0-7323-1255
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 314 คน