ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.ยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2552
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภา อบต.ยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ยะรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 296 คน