ข่าวการสมัครรับเลือกตั้ง
เรื่อง : ประกาศ การประชุมสภา อบต.ยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2552
  รายละเอียด :

ด้วยสภา อบต.ยะรม จะทำการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2552 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ยะรม จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจรับฟังการประชุมสภาฯดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมฯได้ที่สำนักปลัดอบต.ยะรม (ชั้น 2) หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7323-4211 โทรสาร 0-7323-1255


Slot Deposit Pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 295 คน