ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2552
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมได้ทำการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 280 คน