ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม รับโอนพนักงานส่วนตำบลยะรม
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 หรือ 5 จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 หรือ 4 จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3 หรือ 4 จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 732 คน