ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2552
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมได้ทำการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 288 คน