ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.ยะรม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม) รับสมัครตั่งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 - วันที่ 1 ธันวาคม 2553 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 411 คน