ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
  รายละเอียด : ด้วยวิทยาลัยประมง จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ด้วยระบบ โควตา จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 297 คน