ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2553 ครั้งที่1
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กำหนดให้มีการปะชุมสภา สมัย;bสามัญ สมัยที่ 3/2553 ครั้งที่1 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 250 คน