ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการและเงินเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ขอประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิ์รับเงินเบี้ยเลี้ยงความพิการและเงินเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 314 คน