ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจดทะเบียนการค้า
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมขอประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพานิช ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งการจดทะเบียนพานิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2554 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 406 คน