ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 252 คน