ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมการขนส่งทางบกขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 278 คน