ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ขอประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยท่านสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่ห้องป้องกันอำเภอเบตง ชั้น2 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 293 คน