ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ 3/2554
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2554 กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2554 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 327 คน