ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มิสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2556 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 258 คน