ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ บ้านราโมง บ้านนาข่อย
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ บ้านราโมง บ้านนาข่อย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 289 คน