ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม จะดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 261 คน