ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 247 คน