ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏฺบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ6
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏฺบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ6 (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน