ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญที่ 2/2555 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญที่ 2/2555 ครั้งที่ 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 202 คน