ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 25566
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 172 คน