ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ยะรม
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 189 คน