ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ครั้งที่ 1
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน