ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลยะรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลยะรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 175 คน