ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : คูมือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รายละเอียด :

 คูมือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเเภอเบตง จังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ.2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 198 คน