ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด :

 ประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน