ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการบริหารจัดการขยะตำบล ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะตำบล ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนจันทรประภัสสร์อนุสรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายมังกร ซูทรัพยเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 154 คน