ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 วันนี้ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของอบต.ยะรม เข้าร่วมโครงการ และได้รับความรู้จากนายอับดุลรอซัค ประเสริฐดำ วิทยากรจากโรงเรียนบ้านราโมง ทางสำนักงานปลัดอบต.ยะรม ขอขอบคุณ วิทยากร และผู้เข้าร่วมเข้าโครงการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน