ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลยะรม ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลยะรม ประจำปี พ.ศ.2563 ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดบ้านยะรม หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มสตรีในเขตตำบลยะรม เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีนายวิทยา ตาพ่วง ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดบ้านยะรม เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการเพาะเห็ดนางฟ้า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจมาก เจ้าของโครงการขอขอบคุณวิทยากร ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน