ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะรม ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 .... "นายวิโรจน์ จงอุรุดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะรม ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีภาวะความเป็นผู้นำ สร้างความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะฯ โดยมีแกนนำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 30 คน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน