ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประธานในพิธีเปิดงานโครงการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  “นายวิโรจน์  จงอุรุดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม” ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับชุมชน เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้านประจำท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน