ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  รายละเอียด :

 วันที่ 1 กันยายน 2563 นายวิโรจน์ จงอุรุดดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลยะรม พร้อมด้วยนายมังกร ซูทรัพยเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางลงพื้นที่แปลงเกษตรกรต้นแบบของนายวิทยา ตาพ่วง หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และพบปะและเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรต้นแบบ เกษตรผสมผสาน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมฟังการเสวนาของนักวิชาการและเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบผสมผสานของแต่ละจังหวัด พร้อมชมนิทรรศการผลงาน และกิจกรรมเด่นของเกษตรกรต้นแบบ การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัด การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน