ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
  รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ปลัดวิโรจน์ จงอุรุดี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เเละกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน