ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สำนักสงฆ์จันทรัตนาราม หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายสุขสันต์ โกไศยกานนท์ ท้องถิ่นอำเภอเบตง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ ,กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลยะรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่กับสังคมสืบไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน