ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : สรุปรายงานผลผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
  รายละเอียด :

 สรุปรายงานผลผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบิรหารส่วนตำบลยะรม 

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 149 คน