ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อบต.ยะรม
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อบต.ยะรม

www.yarom.go.th

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 145 คน