ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 156 คน