ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 154 คน