ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศข้อบัญญัติ ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่่สะสมอาหาร
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่อง ข้อบัญญัติ ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่่สะสมอาหาร พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน