ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ิิอบต.ยะรม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (Noaa Gift Policy)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน