ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายละเอียด :

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน