ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศข้อบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ก.ค. 2564
2 ประกาศข้อบัญญัติ ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 ก.ค. 2564
3 ประกาศ มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยระม ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 ก.ค. 2564
4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 มี.ค. 2564
5 คอสะพานชำรดโปรดระมัดระวัง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ม.ค. 2564
6 กิจกรรมดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 พ.ย. 2563
7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 พ.ย. 2563
8 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ต.ค. 2563
9 โครงการอาหารปลอดภัย ยะรมใส่ใจ ไม่ใช้โฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
143
14 ต.ค. 2563
10 ปรับปรุงภารกิจประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26