ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 เม.ย. 2565
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 มี.ค. 2565
3 ิิอบต.ยะรม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 มี.ค. 2565
4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 มี.ค. 2565
5 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 ก.พ. 2565
6 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 ม.ค. 2565
7 กิจกรรมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ม.ค. 2565
8 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ม.ค. 2565
9 ร้องเรียนปัญหาสุนัขไล่กัดชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ม.ค. 2565
10 ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจในการทำงานช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28