ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานสถิติการคลังประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ต.ค. 2556
92 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
25 ต.ค. 2556
93 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
239
25 ต.ค. 2556
94 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 ก.ย. 2556
95 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี smart lady thailand ผู้หญิงส่วน...ด้วยความคิด ดาวน์โหลดเอกสาร
236
16 ก.ย. 2556
96 ประชาสัมพันธ์สายด่วนผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
12 ก.ย. 2556
97 ประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
11 ก.ย. 2556
98 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
320
16 ส.ค. 2556
99 ประกาศศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
214
13 ส.ค. 2556
100 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28