ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ อัตร ดาวน์โหลดเอกสาร
316
26 ก.ค. 2556
102 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาอบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
195
31 พ.ค. 2556
103 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
31 พ.ค. 2556
104 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖
91
31 พ.ค. 2556
105 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาอบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
179
05 เม.ย. 2556
106 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 เม.ย. 2556
107 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖
93
05 เม.ย. 2556
108 โครงการบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องทีนอกสถานที่ ปี2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
21 มี.ค. 2556
109 ประกาศประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงาน (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ดาวน์โหลดเอกสาร
316
11 มี.ค. 2556
110 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ดาวน์โหลดเอกสาร
293
27 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28