ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
495
30 ม.ค. 2557
102 จดหมายข่าวอบต.ยะรม (งานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
02 ม.ค. 2557
103 ขั้นตอนการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ธ.ค. 2556
104 ประกาศ กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
27 ธ.ค. 2556
105 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
737
20 ธ.ค. 2556
106 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 ธ.ค. 2556
107 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
28 พ.ย. 2556
108 ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ปี 2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 พ.ย. 2556
109 รายงานสถิติการคลังประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
30 ต.ค. 2556
110 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
25 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28