ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
13 ก.พ. 2559
102 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
117
07 ม.ค. 2559
103 งบทดลองและรายงานรับจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ต.ค. 2558
104 ประกาศคูมืองานบริการสำหรับประชาชน (ฉบับเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
14 ก.ย. 2558
105 การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 ธ.ค. 2557
106 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ธ.ค. 2557
107 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ต.ค. 2557
108 รายงานรับ- จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
05 ก.ย. 2557
109 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
06 มิ.ย. 2557
110 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
10 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28