ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
513
30 ม.ค. 2557
112 จดหมายข่าวอบต.ยะรม (งานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
02 ม.ค. 2557
113 ขั้นตอนการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ธ.ค. 2556
114 ประกาศ กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
27 ธ.ค. 2556
115 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
750
20 ธ.ค. 2556
116 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 ธ.ค. 2556
117 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
28 พ.ย. 2556
118 ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ปี 2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 พ.ย. 2556
119 รายงานสถิติการคลังประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 ต.ค. 2556
120 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
25 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28