ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
186
07 ก.พ. 2556
112 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ก.พ. 2556
113 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
289
25 ม.ค. 2556
114 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏฺบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ6 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
25 ม.ค. 2556
115 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
93
15 ม.ค. 2556
116 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 ม.ค. 2556
117 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ครั้งที่ 1
99
09 ม.ค. 2556
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ม.ค. 2556
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 25566 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
11 ธ.ค. 2555
120 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัญที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
26 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28