ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
31 พ.ค. 2556
122 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาอบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
201
05 เม.ย. 2556
123 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
05 เม.ย. 2556
124 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖
109
05 เม.ย. 2556
125 โครงการบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องทีนอกสถานที่ ปี2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
21 มี.ค. 2556
126 ประกาศประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงาน (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ดาวน์โหลดเอกสาร
332
11 มี.ค. 2556
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
27 ก.พ. 2556
128 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
206
07 ก.พ. 2556
129 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
07 ก.พ. 2556
130 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
307
25 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28