ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
271
25 ต.ค. 2556
122 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
23 ก.ย. 2556
123 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี smart lady thailand ผู้หญิงส่วน...ด้วยความคิด ดาวน์โหลดเอกสาร
278
16 ก.ย. 2556
124 ประชาสัมพันธ์สายด่วนผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
12 ก.ย. 2556
125 ประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
11 ก.ย. 2556
126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
354
16 ส.ค. 2556
127 ประกาศศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
250
13 ส.ค. 2556
128 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 ส.ค. 2556
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ อัตร ดาวน์โหลดเอกสาร
349
26 ก.ค. 2556
130 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาอบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
230
31 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28