ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
277
02 ก.ค. 2555
162 ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
25 มิ.ย. 2555
163 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
08 มิ.ย. 2555
164 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
05 มิ.ย. 2555
165 ประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญที่ 1/2555 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
23 พ.ค. 2555
166 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ (๒/๒๕๕๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
408
02 พ.ค. 2555
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องรับโอน (ย้าย)นักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1455
02 พ.ค. 2555
168 วิทยาลัยเทคโนโลยีลงขลา ให้ทุนการศึกษาต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
27 เม.ย. 2555
169 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
29 มี.ค. 2555
170 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ บ้านราโมง บ้านนาข่อย ดาวน์โหลดเอกสาร
308
12 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28